Giai đoạn dậy thì

Dậy thì sớm có cản trở phát triển chiều cao?
Dậy thì sớm sẽ gây ra một số vấn đề liên quan về sức khỏe và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tâm lý của trẻ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân kìm hãm quá trình phát triển chiều cao khiến trẻ thấp lùn hơn so với bạn bè cùng trang lứa.